เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เริ่มต้นมาจากกองทุนผลิตหนังสือ และซีดีของหลวงพ่อปราโมทย์ตั้งแต่ปี xxxx ภายใต้การดูแลของกลุ่มลูกศิษย์ เมื่อกองทุนเติบโตขึ้นด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และลูกศิษย์จำนวนมาก ประกอบกับงานสื่อธรรมที่เพิ่มมากขึ้น หลวงพ่อจึงมีดำริให้มีการจดทะเบียน